גישור בעבודה

בישראל חלות על יחסי עובד- מעביד מערכות שונות של דינים, חוקים, הסדרים והסכמים, אשר כל מטרתם היא להסדיר יחסי עובד – מעביד ולקבוע מהן הזכויות והחובות של כל אחד מן הצדדים. הכוונה גם לזכויות והחובות הכספיות (שכר, גמול שעות נוספות, פיצויי פיטורין ועוד) אבל גם לזכויות וחובות לא כספיות (מקרים בהם אסור לפטר עובד, זמני הפסקה, ימי חופשה, תנאי ההעסקה הפיזיים ועוד).

במקרה של פיטורין, הלנת שכר, אובדן כושר עבודה, אפליה בעבודה, אי הסכמה לגבי הסכם העבודה וכיו"ב ניתן לפנות להליך גישור ולנסות לגשר על הפערים ולהביא לפתרון הסכסוך בדרכי שלום תוך הימנעות מפניה להליכים משפטיים. ראוי לציין כי במקרה של הגשת תביעה לבית הדין לעבודה התיקים מסתיימים בפשרה תוך כשנה – שנה וחצי, תהליך הגישור הוא קצר ויעיל ומשחרר את הצדדים מתחושת המועקה וחוסר הוודאות שנלווית להליך ממושך.
כחלק מעבודתו כמגשר, מציע עו"ד גילעד ושדי את שירותיו "כמגשר הבית" בחברות ובמוסדות לפיתרון סכסוכים שונים במקום העבודה. חלק מפגישות הגישור נערכות במשרדי החברה עפ"י בקשתם. הליך הגישור בעבודה נחשב לאחת מאבני היסוד של הביטחון התעסוקתי ומתן אוזן קשבת לעובד, דבר המציג את מקום העבודה באור חיובי כלפי חוץ.

בעידן הדיגיטלי בו כל אדם מחובר למאגרי מידע אינסופיים וכל סכסוך ופסק דין מופיעים ברשת, יש יתרון עצום בפנייה להליך הגישור.