תמ"א 38 – תיקון 3

תוכנית המתאר הארצית תמ"א 38 הינה תוכנית מהפכנית אשר שמה לה למטרה לחזק מבנים אשר נבנו לפני שנת 1980 ובטיחותם מוטלת בספק במקרה של רעידת אדמה חזקה.
הרעיון מאחורי התוכנית היא לספק ליזמים וקבלנים מוטיבציה לחזק מבנים ולשפצם בתמורה לזכויות בנייה על הגגות המשותפים לכלל הדיירים, וכל זאת על חשבון אותו יזם ללא הוצאות מיוחדות הנדרשות מהדיירים של אותו הבניין.

כיום, לאחר אישור תיקון 3 לחוק, בו אושרה תוספת של 2.5 קומות לכל בניין, דבר המהווה חיזוק לכדאיות של אותם היזמים לבנות ולחזק מבנים, המפקח על המקרקעין רשאי להתיר את ביצוע הפרויקט גם אם קיימת הסכמה של  66% מכלל בעלי הדירות ובכך ניתן להתגבר על התנגדויות של מיעוט הדיירים. המחוקק הוסיף הקלות מס ופטור ממס שבח והיטל השבחה וכל זאת על מנת לעודד את ביצוע הפרויקט. דא עקא, כל ההטבות והקלות המס למיניהן, וכן ההקלה ביחס לרוב הדרוש לאישור התוכנית  – חלות כל זכויות הבנייה שמכוח תמ"א 38 בלבד.

כיום, עם ההתפתחות של החקיקה וההקלות וכן התחרות הגוברת בין היזמים והקבלנים על כל בניין, מוצעים לדיירים מגוון של פתרונות השבחה לדירה ותוספות רבות המעלות את ערך הדירה בעשרות אחוזים ומשכיחה במעט את המטרה העיקרית של הפרויקט – חיזוק המבנה. עם ההטבות והתוספות מגיעים גם חילוקי הדעות וההתנגדויות המתלוות למשא ומתן בין הדיירים עצמם לבין היזם המבצע. ברבים מן המקרים משלם היזם לדיירים סכום כסף מוסכם מראש, שישמש את הדיירים לתשלום שירותי מפקח שישגיח מקרוב בכל שלבי הבנייה על הסיכומים שהוסכמו בחוזה ומפרט הטכני, וכן ביצוע החיזוק והעבודה ברמה נאותה על פי התוכנית והחוק. בנוסף ישלם היזם לדיירים סכום כסף על מנת לשכור עו"ד מומחה לענייני תמ"א שייצג את הדיירים בליווי של הפרויקט, החוזה, הפיקוח המשפטי והחוזי במהלך הפרויקט,קבלת ערבויות נאותות וכלה ברישום התוספות וההצמדות בטאבו.

עו"ד גילעד ושדי מציע שירותי ליווי עסקי לדיירים ,יצירת קשר עם קבלנים ויזמים  בדיקת זכויות ברשויות השונות וליווי במשא ומתן  בגיבוש המפרט הטכני ,התכנון האדריכלי - הנדסי וכן בלווי המשפטי.

שירותיו של עו"ד גילעד ושדי מוענקים לדיירים ללא תשלום מצדם והתשלום כולו מושת על היזם.