בחירת יזם לפרוייקט תמ"א 38

מחבר: עו"ד גילעד ושדי

בעתיד הלא רחוק ניתן יהיה לפגוש אלפי בניינים שעברו או עוברים תהליכי תמ"א 38 . הרגולטור השכיל להבין שיש לבצע

שינויים מהותיים בחקיקה על מנת להקל על היזמים והקבלנים לבצע את הפרוייקט ,הן לשם חיזוק לקראת רעידת אדמה קשה שצפויה לפקדו

את אזורינו והן לטובת הוזלת מחירי הדירות ע"י הוספת דירות בשטחים הבנויים הקיימים.

לאחר שקיבלנו מס' הצעות מיזמים שונים וביצענו השוואות של המפרט המוצע לגבי התוספות לדיירים וטיבם וכן את מס' יחידות הדיור אותם רוצה להוסיף

היזם, עלינו לבצע מספר בדיקות מקדמיות בטרם ההתקשרות שתוביל לחתימה על הסכם בין הדיירים לבין החברה היזמית.

כיום, ישנם מאות חברות המתחרות על ליבם של דיירי הבניינים המשותפים היכולים להיכלל בתוכנית התמ"א  38  .

הדברים החשובים לבדיקה הם:

1. התאגדות חברה מסודרת הרשומה ברשם החברות .

2. בדיקת איתנותה הפיננסי של החברה ע"י חברות מומחות לדבר ו/או ע"י דו"ח רו"ח מטעם החברה.

3. מיהם האנשים המייצגים את החברה,האם הם עובדי החברה או שמא משווקים חיצוניים הגובים עמלה על החתמת הדיירים על מסמכי התחייבות שונים.

מומלץ מאוד להיזהר מאנשים חיצוניים לחברה שפעמים רבות מבטיחים דברים שאין החברה יכולה לעמוד בהם.

4. יש לעשות הבחנה בין יזמים לקבלנים – היזמים אינם בעלי החברה שתחזק את הבניין ותבנה את התוספות לדירות הקיימות ,ועל כן יש לבדוק היטב מי יהיה

קבלן הביצוע לפרוייקט . לרוב ,חברה יזמית גדולה תיתן אפשרות לדיירים לבחור קבלן מבצע מבין מס' קבלנים שעובדים עם החברה היזמית.

5. יש לבדוק את ההון האנושי של החברה.יש לעשות כן כדי לנסות לחזות האם יתקבלו הערותיכם במהלך הפרוייקט בהקשבה הבנה והתחשבות ,או שמא לאחר

חתימת החוזה יתקלו דבריכם באוזניים ערלות.

6.מהם הדרישות המקדמיות של החברה מהדיירים לגבי  אי יצירת קשר עם המתחרים בזמן המשא ומתן ,והאם תקופת זמן זו היא מידתית לשלב המשא ומתן

הספציפי.

כל הסעיפים הנ"ל הם סעיפים עליהם חייבים לתת את הדעת בבואנו לבחור יזם אשר בו אנו שמים את מבטחינו שיעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ויבצע את

עבודתו בצורה הטובה ביותר, הן לשם חיזוק המבנה והן לשם השבחת הנכס הפרטי שלנו ופיתוח הסביבה.

 

 

תגיות: , ,