גישור עסקי

בשנים האחרונות הופך עולם הגישור לרלוונטי יותר ויותר בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט.
ככל שבתי המשפט קורסים תחת הנטל ובעקבותיו אורכו של ההליך מתמשך על פני חודשים ושנים, הגיעו במערכת המשפט להבנה והכרה בהליך הגישור כאלטרנטיבה מצוינת להסכמות בין הצדדים והחלו להפנות את הצדדים לגישור מיד בתחילת (או אף לפני) תחילת הדיון בתיקם. אלטרנטיבה זו מתגלה כמוצלחת ביותר ואט אט פונים הצדדים ישירות לגישור ומייתרים את הצורך בפנייה לערכאות משפטיות.

הגישור בתחום העסקי מתגלה כאחד מהתחומים המצליחים ביותר בכל הנוגע לגישור משום שקיימת הבנה  של המסוכסכים כי בהליך הגישור ישיגו תוצאות טובות, זולות ומהירות ביחס להליך משפטי. הגישור העסקי חולש על מספר רב של תחומים: סכסוכים כספיים בין לקוחות לספקים, סכסוכים בין ספקים לבעלי עסקים, שותפויות ופירוקם, סכסוכים הנוגעים לסחורות וטיבן, סכסוכים חוזיים ועוד.