הליך הגישור

ניתן להגדיר את הליך הגישור כדרך אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים בהסכמה באמצעות אדם אובייקטיבי המסייע לצדדים להגיע בעצמם לפתרון.
חשוב להבהיר כי בהליך גישור, להבדיל מבוררות, למגשר אין סמכות להכריע בסכסוך. כלומר, תפקיד המגשר הוא מסייע בלבד (לא בורר ולא פוסק).
הליך גישור הינו וולונטרי ומתקיים רק כאשר קיימת הסכמה בין שני הצדדים. בכל שלב שהוא לפני שלב החתימה על ההסכם- כל צד רשאי להודיע כי אינו מעוניין להמשיך בתהליך והתוצאה תהיה הפסקתו של הליך הגישור.
חשוב לציין כי על הגישור חל חיסיון. מטרת החיסיון היא לאפשר לצדדים להתבטא בחופשיות מבלי לחשוש כי חשיפת עמדותיהם ותחושותיהם עלולים לשמש נגדם בהליך משפטי בתום הליך הגישור.
בגישור ניתן דגש על כללי התנהגות נאותים על מנת לשמור על אווירה טובה ונינוחה שתסייע ביד הצדדים להגיע להסדר ביניהם.
הליך גישור כולל מספר מפגשים כאשר במהלכם נפגש המגשר עם שני הצדדים יחדיו ובשעת הצורך גם עם כל אחד מן הצדדים בנפרד.
לגישור ניתן לפנות באופן עצמאי. כיום, עקב העומס המוטל על בתי המשפט מופנים הצדדים להליך הגישור על מנת לפתור את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט. יחד עם זאת ההפניה לגישור טעונה, כאמור, את הסכמתם של שני הצדדים להליך.