חוזה שכירות – מדריך לשוכר דירה

חוזה שכירות – מדריך לשוכר דירה

מחבר: עו"ד גילעד ושדי

חוזה השכירות נתפס בעיני רבים מהשוכרים כחוזה הבא להגן על זכויותיו של המשכיר ופחות על זכויותיו של השוכר. יש להבין, כאשר מגיש המשכיר לשוכר חוזה לחתימה סביר שהשקיע בניסוח חוזה המגן על זכויותיו . אך כל סעיף פתוח למשא ומתן ואין לקבל את הנוסח כעובדה מוגמרת.

להלן מס נושאים מהותיים עליהם צריך לתת את הדעת:

  1. סריקת הדירה – לפני החתימה על החוזה יש לבצע סריקה מקיפה בדירה על מנת לאתר ליקויים כגון חלונות לא תקינים ,דלתות ללא ידית, מזגנים לא תקינים , נזילות ושברים בריהוט הקיים ועוד. את הממצאים יש להעלות על הכתב ולצרף כנספח לחוזה.באם חלק מהליקויים יפריעו לשהותכם העתידית בדירה יש לעמוד על כך שיבוצעו התיקונים בטרם כניסתכם. לאחר כניסתכם יהיה קשה יותר לדרוש דברים אלו.
  2. דמי השכירות – יש לבדוק כי סכום השכירות יהיה כתוב בדיוק כפי שסוכם בין הצדדים מבעוד מועד ומהו המועד לפירעון אותו הסכום.
  3. אופציה – מומלץ לשוכר להכניס בחוזה השכירות סעיף המדבר על האופציות להארכת חוזה. יש לוודא שבתקופת ההארכה יחולו אותם התנאים שחלים בשנה הראשונה על השוכר וכי למשכיר אין אפשרות לשנות את תנאי החוזה ולהעלות את שכר הדירה.
  4. יציאה מוקדמת מהחוזה – מלבד האפשרות להארכת חוזה השכירות כדאי להוסיף סעיף המדבר על אפשרות של עזיבה מוקדמת של הדירה טרם סיום החוזה. במקרה הטוב ,יסכים המשכיר ליציאתכם לאחר הודעה מראש של מס' חודשים, ובמקרה הפחות טוב יסכים המשכיר לתת לשוכר להכניס תחתיו אדם שיהיה מוסכם על המשכיר ותחת אותו החוזה באותם התנאים.
  5. ביקורי בעל הבית – ישנם כמה סוגי משכירים, את האחד נפגוש רק פעם בשנה – במועד חתימת ההסכם או כשנצטרך תיקון בדירה. אך הסוג השני של המשכירים אוהבים מדי פעם לקפוץ לבקר ולדרוש בשלום הנכס שלהם, לעיתים ביקורי פתע. על כן, יש לציין כי הביקורים, לכל מטרה שהיא יבוצעו בהסכמת הדיירים בלבד ובתיאום מראש.
  6. פינוי הדירה – יתכן כי בחלוף זמן, ירצה בעל הנכס למכור את הדירה או לפנותה מהדיירים למטרות אחרות . יש לציין כי במקרה כזה יהא עליו לתת התראה של מס' חודשים מראש.
  7. בטחונות – ברוב המקרים ,יבקש המשכיר מהשוכר בטחונות להבטחת תשלומי השכירות ושאר הוצאות ואף למקרה של נזק לדירה. יש מס' רב של בטחונות ויש להסכים לביטחונות שיהיו נוחים לשוכר ולמשכיר . סוגי הביטחונות הם: ערבות בנקאית, שיקים ,החתמת ערבים כל כתב ערבות ועוד.
  8. סיום החוזה – בסיום תקופת השכירות ידרשו משכירים רבים כי הדייר יבצע צביעה של הנכס. יש לוודא כי לא מדובר בצבע מקצועי שיבוא לצבוע אלא לרוב יסתפק בצביעה עצמית של הדיירים. באם קיבלתם דירה לא צבועה ,אל תסכימו להכנסת הסעיף הנ"ל.יש לציין כי בעת פינוי הדירה ישיב לכם המשכיר את הביטחונות שהפקדתם בידיו.

לסיכום, יש לשים לב לכל סעיף בחוזה ולהתעמק במשמעויות של הכתוב. אל תתביישו לבקש עותק של החוזה לעיון בטרם תתנו תשובה למשכיר. העירו את הערותיכם ואל תתפתו לחתום על חוזה הפוגע בזכויותיכם בדין.

תגיות: , ,