תמא 38 תיקון 2

תוכנית המתאר הארצית תמ"א 38 הינה תוכנית מהפכנית אשר שמה לה למטרה לחזק מבנים אשר נבנו לפני שנת 1980 ובטיחותם מוטלת בספק במקרה של רעידת אדמה חזקה.
חמש שנים לאחר פרסום תמ"א 38 אושר התיקון השני לתוכנית ובמסגרתו שינוי דרמטי מרכזי: במקום לחזק בניין קיים נגד רעידות אדמה, יהיה ניתן להורסו ולהקים במקומו מבנה חדש, גדול יותר/גבוה יותר ע"י הגדלת אחוזי הבנייה המאושרים לאותו שטח בניין קיים.
מסלול זה נקרא "עסקת קומבינציה": בעלי הדירות מוכרים ליזם את הקרקע שבבעלותם ומקבלים בתמורה רכוש השווה בערכו לחלקם בקרקע בניכוי עלויות הבנייה והמיסים.

במהלך תקופת הבניה מקבלים הדיירים תשלום חודשי לשכר דירה וערבות בנקאית לפי שווי הדירה החדשה.
תנאי בסיסי הוא הסכמה של 100% מהדיירים, כתוצאה מכך ניתן לראות חדשות לבקרים תביעות מצד דיירים המצודדים בפרויקט כנגד המתנגדים שגורמים להם הפסד רווח עתידי, וכן את הירתמות מערכת המשפט לטובת אותם דיירים החפצים בפרויקט.
על מנת להגן על הדיירים וללוותם בפרויקט גדול מימדים זה דרוש עו"ד אשר יבצע צעדים נבונים לשמירה על זכויות הדיירים ומתן ערבויות מספקות וייצג אותם בדרישותיהם מול היזם.

עו"ד גילעד ושדי מציע שירותי ליווי עסקי לדיירים ,יצירת קשר עם קבלנים ויזמים  בדיקת זכויות ברשויות השונות וליווי במשא ומתן  בגיבוש המפרט הטכני ,התכנון האדריכלי - הנדסי וכן בלווי המשפטי.

שירותיו של עו"ד גילעד ושדי מוענקים לדיירים ללא תשלום מצדם והתשלום כולו מושת על היזם.